-10%

Giấy nhớ 3×3


– Kích thước: 76 x 76mm – Chất lượng: có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng – Đóng gói: 100 tờ/tập

4,950  5,500 

– Kích thước: 76 x 76mm – Chất lượng: có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng – Đóng gói: 100 tờ/tập

Mã: GN33 Danh mục: