-10%

Giấy nhớ Signhere


– Kích thước: 25,4 x 43,2 mm – Đóng gói: 50 tờ/tập – Thuận tiện, sử dụng dễ dàng

21,600  24,000 

– Kích thước: 25,4 x 43,2 mm – Đóng gói: 50 tờ/tập – Thuận tiện, sử dụng dễ dàng

Mã: GNSHE Danh mục: