Cặp 3 dây giấy


– Chất liệu: Bìa cứng, giấy – Kích thước: 24cm x 34cm – Chức năng: Dùng để lưu trữ giấy tờ – Chất lượng: Bền đẹp, phù hợp với mọi loại giấy – số lượng giấy kẹp: 200 tờ

– Chất liệu: Bìa cứng, giấy – Kích thước: 24cm x 34cm – Chức năng: Dùng để lưu trữ giấy tờ – Chất lượng: Bền đẹp, phù hợp với mọi loại giấy – số lượng giấy kẹp: 200 tờ