-10%

Phong bì trắng A4 ĐL100


– Sản phẩm chính hãng do Bitex phân phối độc quyền – Màn hình hiển thị 2 dòng dữ liệu để đọc biểu thức và kết quả – Cho phép xem lại các bước trước đó để chỉnh sử và thực hiện lại – Thể hiện được 10 chữ số chỉnh và 2 số mũ của 10 – Màn hình độ phân giải cao tạo đồ thị đẹp, rõ nét

94,500  105,000 

– Sản phẩm chính hãng do Bitex phân phối độc quyền – Màn hình hiển thị 2 dòng dữ liệu để đọc biểu thức và kết quả – Cho phép xem lại các bước trước đó để chỉnh sử và thực hiện lại – Thể hiện được 10 chữ số chỉnh và 2 số mũ của 10 – Màn hình độ phân giải cao tạo đồ thị đẹp, rõ nét

Mã: PBT4100 Danh mục: