-10%

Máy tính Casio FX570VN Plus BH 2 năm


– Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn` – Phân tích thành thừa số nguyên tố – Tìm thương và số dư của phép chia – Tìm ƯCLN, BCNN – Tìm tọa độ đỉnh Parabol trực tiếp trên máy – Giải bất phương trình bậc 2, bậc 3 – Tính tích, tổng của dãy số – Lưu nghiệm khi giải phương trình – Hiển thị kết quả dưới dạng hỗn số, số thập phân, căn thức – Tính logarit với cơ số bất kỳ – Tính toán phân phối DIST – Tính ma trận, thống kê – Tải Bản Hướng dẫn sử dụng Casio fx-570VN PLUS. http://support.casio.com/pdf/004/fx-570VN_PLUS_Vn.pdf

355,500  395,000 

– Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn` – Phân tích thành thừa số nguyên tố – Tìm thương và số dư của phép chia – Tìm ƯCLN, BCNN – Tìm tọa độ đỉnh Parabol trực tiếp trên máy – Giải bất phương trình bậc 2, bậc 3 – Tính tích, tổng của dãy số – Lưu nghiệm khi giải phương trình – Hiển thị kết quả dưới dạng hỗn số, số thập phân, căn thức – Tính logarit với cơ số bất kỳ – Tính toán phân phối DIST – Tính ma trận, thống kê – Tải Bản Hướng dẫn sử dụng Casio fx-570VN PLUS. http://support.casio.com/pdf/004/fx-570VN_PLUS_Vn.pdf

Mã: MTC570VNP Danh mục: