-10%

Máy tính Casio LC403 BH 2 năm


So sánh

– Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu – Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời – Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với tốc độ cao – Bè mặt kim loại bền, có nhóm lệnh chức năng – Chức năng nổi trội: tính tỷ lệ phần trăm, dồng hồ và lịch sắp xếp. BH 2 năm

72,000  80,000 

– Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu – Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời – Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với tốc độ cao – Bè mặt kim loại bền, có nhóm lệnh chức năng – Chức năng nổi trội: tính tỷ lệ phần trăm, dồng hồ và lịch sắp xếp. BH 2 năm

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Mã: MTCLC403 Danh mục:
Gọi cho chúng tôi