-10%

Sổ xé A7


So sánh

Theo số tờ trong các quyển sổ có các loại 12, 25, 30 ± 2 tờ không kể bìa – Yêu cầu kỹ thuật: + Giấy trắng GV, không thấm mực, chống lóa, độ trắng 90, định lượng từ 70 đến 80 gsm – Đóng gói: + Số quyển trong một phong: loại 24 trang 40 quyển/phong; loại 50, 60 trang 20 quyển/phong. + Phong sổ được màng co thành kiện vuông vắn.

2,700  3,000 

Theo số tờ trong các quyển sổ có các loại 12, 25, 30 ± 2 tờ không kể bìa – Yêu cầu kỹ thuật: + Giấy trắng GV, không thấm mực, chống lóa, độ trắng 90, định lượng từ 70 đến 80 gsm – Đóng gói: + Số quyển trong một phong: loại 24 trang 40 quyển/phong; loại 50, 60 trang 20 quyển/phong. + Phong sổ được màng co thành kiện vuông vắn.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Gọi cho chúng tôi