-10%

Dấu đã xuất kho


Bề mặt kim loại bền Vỏ bền chịu được va đập mạnh. Màn hình nghiêng Bạn có thể thoải mái điều chỉnh góc độ màn hình. Phần trăm thông thường Các tính toán phần trăm thông thường. Tăng giá Tất cả các tính năng tính tăng giá của máy cộng dành cho các tính toán chi phí và lợi nhuận được đơn giản hóa.

67,500  75,000 

Bề mặt kim loại bền Vỏ bền chịu được va đập mạnh. Màn hình nghiêng Bạn có thể thoải mái điều chỉnh góc độ màn hình. Phần trăm thông thường Các tính toán phần trăm thông thường. Tăng giá Tất cả các tính năng tính tăng giá của máy cộng dành cho các tính toán chi phí và lợi nhuận được đơn giản hóa.

Mã: DDXK Danh mục: